Tak, OGAR nie musi się wstydzić swojej gospodarki łowieckiej, swoich pokotów – 5 łani, 2 cielaki, 17 dzików, 2 sarny kozy, 1 lis. Nie żałuję  swojego uporu, swojej konsekwencji, bezkompromisowej postawy, wojowania z Zarządem Okręgowym, Nadleśnictwem, niektórymi Kolegami z Koła, którzy nie patrzą dalej jak na koniec swojego nosa, nie żałuję prowokacji kłusowników i ich powiązania z policją, śmierdzącego, policyjnego dołka. Warto było to przejść, dla dobra Koła, z pomocą przyjaciół, ludzi  dla których interes OGARA  jest najważniejszy. Dziękuję, szczególnie Tobie Jurku.

zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie

2010.01.24